FANDOM


250px-Nalhutta

Huttský svět Nal Hutta

Nal Hutta (původně Evocar) je hlavní planeta Huttů, moci chtivých a arogantních červů, považůjích se za bohy, a posuzující ostatní za špínu. V Huttštině znamená Nal Hutta nádherný klenot. Původně to byl bujný svět, plný pralesů a rozsáhlých oceánů, obydlený primitivní humanoidní rasou Evocciů. Když sem okolo roku 15,000 BBY vtrhli Huttové se svou vyspělou technologií, užaslí obyvatelé začali s Hutty nadšeně obchodovat. Nevědomi toho, s kým mají tu čest a zlákáni kouzlem moderní techniky, vyměňovali svou půdu za moderní vybavení a tak jim zanedlouho z jejich domovské planety nezbylo téměř nic. Když to Evocci zjistily, už bylo pozdě. Bez půdy a majetku jich bylo mnoho prodáno do otroctví, kde pomáhali s výstavbou huttských paláců, zábavných parků a průmyslových staveb, které brzy pokryli celý Evocar. Tak se postupně Evocar stal bažinatou, znečištěnou a zamořenou planetou, kterou huttové později přejmenovali na Nal Hutta. Bezmocní Evocci jen smutně přihlíželi tomu, jak kvůli špatným životním podmínkám mnozí původní živočichové buď zcela vymírají a nebo mutují na jedny z nejagresivnějších stvoření v galaxii. Vše dovršilo napadení Nal Hutty Yuuzhan Vongy, které se spojuje s naprostým Evoccijským vyhynutím .