FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

Onderon byl jednou ze tří planet v soustavě Japrael. Měl mírné klima, a byl kdysi domovem primitivní rasy humanoidů.