FANDOM


Orsaa byl jeden z posledních Rakatanů. Byl členem kmene starších, skupiny rakatanů, kteří odsuzovali vzájemné zabíjení a také chtěl rakatany sjednotit. Orsaa byl strážce historie, udržující vědomosti Nekonečného impéria. Impéria, které si dokázalo podmanit celou galaxii. Kromě jeho rozsáhlých vědomostí a faktu že patřil k vůdcům Starších, neměl vrozenou schopnost používat Sílu, ačkoli jeho studium se ubíralo směrem k obnovení rakatanské citlivosti na sílu.