FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

[+/-] [zdroj]

Ossus byla třetí planeta soustavy Adega na Vnějším okraji, po celou svou historii spojena s Řádem Jedi.

Jedi na planetu přišli 25 000 let PřBY z Tythonu a vybudovali zde svou akademii a knihovnu, kde po tisíce let shromažďovali své znalosti. Když se Exar Kun stal Temným pánem ze Sithu a rozpoutal Velkou sithskou válku, zaůtočil na Ossus, aby získal stará sithská tajemství ukrytá Jedii. Během těchto událostí byla zničena Cronská mlhovina, při jejímž výbuchu se galaxií šířila rázová vlna, která zasáhla a zpustošila Ossus. Z původně úrodné planety se stal suchý a toxický svět plný trosek.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki