FANDOM


"Jenom pitomci nebo Jediové by se odvážili do teritoria písečných krys."
―archeoložka Anki Pace[zdroj]

Písečná krysa z Bimmielu, označovaná také jako slashrat, byl masožravý hlodavec, který obýval pouštní prostředí planety.

BiologieEditovat

Slashrat 2

Písečné krysy z Bimmielu

Krysy měly dlouhý čenich, který se rozšiřoval v klínovitou hlavu pokrytou tvrdým chitinem a keratinem, ohlazeným pouštním pískem. Až na chomáč chlupů za hlavou se jejich jemná šedá srst podobala prachovému peří. Čtyři krátké, silné nohy byly zakončeny prsty s drápy ostrými jako břitva, které byly výborně přizpůsobeny k lovu i prohrabávání pískem. Dlouhý zploštělý ocas pokrytý šupinami, pohybující se po vodorovných křivkách, pomáhal pružnému tělu při pohybu pískem.Krysy svůj ocas, se kterým švihaly jako bičem, dokázaly použít i jako zbraň. Ostré okraje šupin na ocase snadno prořízly lidskou kůži.

Krysy byly zuřiví predátoři, kteří se dokázali pohybovat rychlostí až 40 km/h. K lovu využívali zvláště výborný čich, který jim pomáhal stopovat kořist i v písku pouštních dun. Při pronásledování kořisti vylučovali tzv. pach smrti, kterým spolu komunikovali a ostatním jedincům oznamovali blízkost potravy. Pach mrtvých jedinců naopak ostatním signalizoval nebezpečí a dokázal je udržet v uctivé vzdálenosti.

Písečné krysy udržovaly rovnováhu pouštního ekosystému lovem býložravců shwpi. V teplejším období roku, kdy kvůli tajícím ledovcům a zvýšené vlhkosti nastal vegetační boom, shwpi procitaly z hybernace, pásly se na rostlinách a rychle množily, zatímco krysy se před teplem stahovaly směrem k pólům. Po ochlazení se krysy vracely do svých lovišť a zredukovaly počty býložravců na původní stavy.

Během Yuuzhanvongské války použili Jediové Ganner Rhysode a Corran Horn výtažek z krysího zápachu smrti, který rozprášili nad táborem Yuuzhan Vongů. Přílákané krysy napadly Yuuzhan Vongy a vyhnaly je z tábora.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat