FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp

244px-Passel Argente

Passel Argente byl Koorivar a sloužil jako magistrát Korporační aliance a člen Konfederace nezávislých systémů. Během klonových válek byl členem Separatistické rady. Zemřel při masakru na Mustafar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki