FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

Patitite Pattuna byla planeta nedaleko světa Balnab a byla domovem drobné rasy zvané Patitite. Byla též dějištěm bitvy v průběhu Klonových válek.

Tento článek pochází z Clone Wars Wiki a jeho autorem je Viq