FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

Většina bytostí v galaxii patří k jednomu ze dvou pohlaví: muž nebo žena. Přesto některé druhy, např. Huttové, mohly mít znaky obou pohlaví a byly klasifikovány jako hermafrodité. Jiné druhy, např. X'Ting, měnily pohlaví periodicky v závislosti na hormonálním cyklu. Některé cizí druhy měly více jak dvě pohlaví, např. Xi'Dec měli přes 180 různých pohlaví, pravděpodobně kvůli odchylkám kompatibilních genitálů. A konečně, některé druhy, jako Filordi, byly asexuální a schopné reprodukce sebe sama.

HermafroditéEditovat

Množství druhů se rozmnožovalo hermafroditně. Např. Huttové měli mužské i ženské reprodukční orgány. Mezi další hermafroditní druhy pařili Pui-ui, Verpinové a Strillové.

Jiným příkladem hermafrodita byl druh Vratix, jehož zástupci mohli během života zaujmout roli muže nebo ženy, v závislosti na jejich věku.

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki