FANDOM


Pong Krell byl besaliský mistr Jedi, který sloužil jako jediský generál ve Velké armádě republiky během Klonových válek. Tento mocný Jedi a výjimečný vojenský velitel byl neoblomný ve svých taktikách a byl ochoten obětovat za vítězství cokoliv. Jako bojovník byl obzvláště nebezpečný díky tomu, že mu jeho čtyři ruce umožňovaly ovládat dva oboustranné světelné meče najednou. Jako generál Krell nestrpěl žádnou neposlušnost a po vojácích požadoval absolutní dodržování příkazů. Když je nesplnili, nechal je popravit.

Krell předvídal změnu ve vedení galaxie, která by znamenala absolutní kontrolu ze strany Sith. Krellova posedlost a touha po ovládání ho vedla k touze po mocném postavení v nové galaktické vládě a proto se pokoušel dostat do Sithských řad.

Kolem 21 PřBY, kdy planeta stínů Umbara vystoupila z republiky, bylo Krellovi svěřeno vedení 501. legie, kvůli absenci generála Anakina Skywalkera. Krell záměrně vytvářel bojové strategie, které neměly šance na úspěch, protože chtěl sabotovat republikové válečné snažení o znovuzabrání planety. Kromě přiživování své megalomaniacké osobnosti se Krell snažil ukázat Darthu Tyranusovi, aby se v budoucnu mohl připojit k Sithskému impériu. Kapitán Rex ovšem odhalil Krellovo spiknutí a vedl společnou operaci 501. legie a 212. útočného praporu, jejímž cílem bylo zatknutí zrádného Jedie. Po delším boji byl Krell zneschopněn a držen ve vazebním centru, kde byl popraven svým nejdůvěryhodnějším vojákem, Dogmou, za jeho zradu.

ŽivotopisEditovat

Klonové VálkyEditovat

Pong Krell dosáhl hodnosti mistra v Řádu Jedi během Klonových válek. Jako Jedi byl povolán do služby Galaktickou republikou a připojil se k válečnému úsilí jako jediský generál v nově vzniklé Velké armádě republiky, složené výhradně z klonovaných vojáků narozených a vycvičených na Kaminu. Ačkoliv jsou v jeho záznamech ztráty na životech klonů nejvyšší ze všech Jediských velitelů, vytvořil si Krell reputaci vysoce úspěšného stratéga s mnoha vítězstvími na svém účtu.

Osobnost a vlastnostiEditovat

Ve válce byl Pong Kroll neúprosný jediský mistr, který neočekával nic než absolutní vítězství na bojišti. Jako člen řádu Jedi i Galaktické republiky byl Krell uznávaným generálem i přes jeho neortodoxní - avšak účinnou - strategii. Byl naprosto přesvědčen ve své vojenské schopnosti a očekával absolutně přesné vyplnění jeho rozkazů podřízenými.

Během Umbarské bitvy ukázal své nízké mínění oklonovaných vojácích a výjimečné nepřátelství ke klonovému kapitánovi 7567, známému jako Rex, kvůli jeho neobvyklému vyptávání ohledně Krellových rozkazů. Byl extrémně iritován kapitánovým nápadem nechat vojáky odpočinout před dokončením jejich úkolu, stejně jako jeho selhání v porážce umbaranských vojáků bez pomoci jeho posil. Krell se též nebál vyhrožovat smrtí, aby donutil neposlušné vojáky zařadit se na své místo, což zjistil CT-5555, když jeho kritizování generálova vedení bylo tiše umlčeno špičkou jeho světelného meče.

Z hlediska vojenské strategie si byl Krell velmi dobře vědom významu Umbary k Republikovému válečnému snažení, stejně jako faktu, že šance na vítězství závisely hlavně na něm a 501. legii. A Ačkoliv byl některými klony viděn jako drsný a nekompromisní taktik, tak byl Krell neotřesitelně zaměřen a rozhodnut dosáhnout co nejlepších výsledků v bitvě, což neznamenalo nic jiného než absolutní vítězství republiky. Bohužel, tato touha po úspěchu sebou také nesla nejvyšší počet obětí, což ovšem Krell racionalizoval jako přirozený důsledek války. Krell byl též kritizován za to, že nevedl vojáky vepředu, ale zezadu, nemajíc spojení s vojáky, kteří by rozkazy plnili raději, kdyby je plnil s nimi.

Krell byl daleko agresivnější než ostatní Jediové a jeho sobectví a bezohlednost ho nakonec dohnaly k Temné straně Síly. Po celou dobu bitvy na Umbaře manipuloval s klony a zároveň jemně pomáhal separatistům, lhostejný ke ztrátám na životech u jeho vlastních vojáků. Krell si přál stát se učněm Dooku a připojit se jeho plánovanému Sithskému impériu. Nevyhýbal se posmíváním se nepřátelům, například když se poškleboval kapitánu Rexovi, který se ho chystal popravit, nebo když se přes telepatii vysmíval klonům, kteří ho honili.

Síly a schopnostiEditovat

Jako mistr Jedi v jediském řádu byl Pong Krell trénováný, zkušený a měl silné spojení se Sílou. Jeho besaliskská fyziologie mu umožňovala používat dva oboustranné světelné meče najednou. Tyto světelné meče byly v půli přeloženy, což mu umožňovalo jednodušší přenášení. Dokázal s nimi manipulovat se smrtící přesností, rotovat s nimi pro zvýšení devastující účinku a snadno se s nimi bránit |klonovaným vojákům, které by pravděpodobně pobil do jednoho, nebýt rychlého myšlení Tupa. Ukázal také velkou zručnost v boji beze zbraně, když bojoval holýma rukama s ozbrojenými klony. Skutečnost, že nebyl zbaven mečů, a přesto se rozhodl bojovat pouze rukama jen dosvědčuje jeho značné schopnosti.

Kromě toho, že byl smrtící bojovník, byl Krell také velmi zručný v používání Síly. Dokázal použít ruce v rozpoutání zničujícího čtyřnásobného odhození Silou skupiny klonů snažíc se ho zatknout a ukázal efektní Silový seskok, jenž mu pomohl k útěku z hlídkové věže. Kromě toho byl schopen se pomocí telepatie vysmívat klonům, zatímco se skrýval v umbarských džunglích, a také kapitánu Rexovi, když vycítil jeho strach v momentě, kdy ho chtěl popravit. Krell měl též vizi, že Řád Jedi bude zničen, nastoupí Impérium a Republika bude zničena zevnitř. Jeho schopnost vidění vizí musela být velmi silná, protože ani velmistr Yoda nebyl schopný toto vidět.