FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-njo30px-Era-leg

ProtocolDroid-SWE

Protokolární droid se stříbrnou kapotáží

Protokolární droid byl typ droida, který byl navržen aby pomohl v mezirasových vztazích. Většinou byly naprogramováni jako experti na etiketu a jako překladatelé mezi rasami nebo počítači. Byli navrhováni tak, aby se vzhledem podobali rase, které bude sloužit; například série 3PO byla navržena tak, aby se podobala lidem.

Měli naprogramované znalosti různých kultůr a zvyků, aby mohli radit a pomáhat těm pro které slouží, ale taky aby mohli vést diplomatický rozhovor bez co nejmenších chyb a urážek osoby nebo planety.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki