FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-leg

Quadanium byla ruda používaná k výrobě extrémě odolné quadaniové oceli.

PoužitíEditovat

Turbolasr XX-9

turbolasery XX-9 pokryté quadaniovou ocelí

Zdrojem quadania byla např. planeta Despayre. Quanadiovou ocelí byl pokryt celý povrch první a druhé Hvězdy smrti a existovaly i plány na použití této oceli ke konstrukci celého trupu první bitevní stanice. Quadaniovými pláty byly pokryty i turbolaserové věže, které tvořily obranu stanic.

Ocel se používala i při výrobě všech variant stíhaček TIE.

VýskytEditovat