FANDOM


Quermiané byli inteligentním druhem z planety Quermia. Tento druh byl výsledkem genetických pokusů, které prováděli arkanianští vědci na druhu Xexto, obývající blízkou planetu Troiken.

Biologie a vzhledEditovat

Xexto Quermian

Xexto a Quermian

Quermiané vznikli úpravou DNA staršího druhu Xexto. Arkaniané je upravili tak, aby byli vyšší než jejich předchůdci, a ponechali je svému vývoji na nově teraformované planetě Quermia, na které nežili žádní predátoři.

Quermiané byli typičtí malými hlavami tvaru žárovky, nasazenými na dlouhých krcích, díky kterým se mohli rozhlížet nad rostlinným porostem. Podobně protáhlé byli i jejich čtyři ruce a dvě nohy. Byli také vybaveni dvěma mozky - jedním v hlavě a druhým v hrudní dutině. Tato mozková dualita jim přinášela některé problémy i výhody. Pokud si každý z mozků vyvinul jinou osobnost, způsobovaly svému nositeli mentální poruchy. Na tváři Quermianů chyběl nos, čichové orgány měl tento druh na rukou.

Xenobiologové přisuzovali Quermianům schopnost telepatického dorozumívání mezi sebou, a tuto myšlenku podporovala i jejich neobvyklá mozková aktivita, ačkoliv byla spíše výsledkem arkanianské genetické manipulace. Sami Quermiané tuto svou "telepatii" pokládali za nepochopenou schopnost pozorovat a rozumět řeči těla.

Společnost a kulturaEditovat

Kvůli absenci predátorů a vnějších zásahů do vývoje druhu se z Quermianů stala mírumilovná společnost. Byli oddáni mnoha filozofickým názorům a stávali se z nich prominentní diplomaté uznávaní po celé galaxii. Přestože měli Quermiané dva  plnohodnotné páry rukou, s ohledy na ostatní druhy používali při jednání s nimi pouze horní pár rukou. Ten spodní pak skrývali pod oblečením.

HistorieEditovat

Arkanianští genetikové "vytvořili" Quermiany někdy 17 000 let PřBY. Protože se báli postihů za tuto nelegální manipulaci s inteligentním druhem, svou práci nakonec opustili. Quermiané se tak dále vyvíjeli bez dalších vlivů. Xextové a Quermiané se navzájem poznali poté, co se oba druhy připojily ke Galaktické republice. Xextové zpočátku popírali svou genetickou příbuznost s Quermiany, a i poté, co byla vědecky prokázána, je považovali za podřazený druh. Vzájemný vzah se naštěstí postupně zlepšoval, hlavně díky spolupráci po připojení k Nové republice.

Murk Lundi

Murk Lundi

Brzy poté, Quermiané začali cestovat do vesmíru, založili malou kolonii na měsíci Ploo II. Pocházel odsud známý quermianský profesor Murk Lundi.

Díky svým schopnostem se mnoho Quermianů stávalo čely Řádu Jedi. K nejznámějším patřili Loo Raelo, Kindee Ya, Vinian Ska a Yarael Poof. Za vlády Galaktického impéria byli Quermiané pronásledováni. Imperiální propaganda tvrdila, že byl tento druh vytvořen za účelem rozšiřování Řádu Jedi. Proto se mnozí vrátili zpět na svou planetu. Tato izolace skončila po pádu Impéria a sjednocení galaxie proti yuuzhanvongské invazi.VýskytEditovat

 • Star Wars: Knights of the Old Republic: Reunion
 • Star Wars: Knights of the Old Republic 47: Demon, Part 1
 • Star Wars: The Old Republic
 • Knight Errant (Appears in hologram)
 • Yaddlin příběh: Ta v podzemí
 • Děti Síly (komiksový příběh)
 • Jedi Apprentice Special Edition: The Followers
 • Jedi Council: Acts of War 1
 • Jedi Council: Acts of War 2
 • Jedi Council: Acts of War 4
 • Háv klamu
 • Star Wars: Obi-Wan
 • Episode I Adventures 1: Search for the Lost Jedi
 • Star Wars Epizoda I: Skrytá hrozba
 • Episode I: Obi-Wan Kenobi (Appears in flashback(s))
 • Star Wars: Republic 13: Emissaries to Malastare, Part 1
 • Star Wars: Republic 28: The Hunt for Aurra Sing, Part 1
 • Star Wars: Republic 32: Darkness, Part 1
 • Star Wars: Republic 39: The Stark Hyperspace War, Part 4 (Appears in flashback(s))
 • Star Wars: Republic 41: The Devaronian Version, Part 2 (Appears in flashback(s))
 • Star Wars: Republic 45: Rite of Passage, Part 4
 • Jedi Quest 1
 • Star Wars: Zam Wesell
 • Star Wars Adventures 3: The Hostage Princess (Mentioned only)
 • "The Lesson"—Star Wars Tales 14
 • Star Wars: Republic 53: Blast Radius
 • Star Wars: Republic 61: Dead Ends
 • Star Wars: Republic: Into the Unknown
 • A Hero Seeks Not Vengeance (Mentioned only)
 • Crimson Empire III: Empire Lost 1


ZdrojeEditovat