FANDOM


Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-njo30px-Era-leg

Jedi council 1

Rada Jediů je orgán řádu Jedi, fungující již od roku 3 965 PřBY. Podle období funkce a složení se dělí na Starou a Novou Radu. Ve Staré radě zasedali nejsilnější a nejváženější mistři Jedi, avšak hodnost mistra nebyla vyžadována. V Nové radě, kterou vytvořil Luke Skywalker, zasedala polovina Jediů a druhou polovinu tvořili politikové. V obou případech členové Rady diskutují a hlasují o řešení problémů, které se dotýkají Řádu nebo Republiky. Radě formálně předsedá Představený řádu (např. Mace Windu). Bezohledu na věk a hodnost jsou si všichni členové rady při hlasování rovni.

Stará Rada byla dále rozdělena do 4 skupin: Rada Prvního Vědění, Rada Smíření, Rada Pověření a Nejvyšší Rada.

Rada Prvního Vědění se starala o starodávné učení jediů, Rada Smíření střeží mír v lokálních sporech.
Rada Pověření zase rozdělovala práci učedníkům, které si nevybral žádný mistr nebo rytíř za padawana .
Hlavní slovo měla Nejvyšší Rada, složená celkem z 12 členů, jejichž členství je trojího typu:

- doživotní (5 členů, např. Yarael Poof, Kit Fisto),

- dlouhodobé (4 členové, např. Depa Billaba, Obi-Wan Kenobi),

- krátkodobé (3 členové, např. Adi Gallia, Stass Allie).


501px-StudentGathering

Nová Rada

Po zničení Staré Rady, v důsledku téměř úplného vyhlazení jediů, byla rada roku 28 ABY znovuobnovena Lukem Skywalkerem. Původně se nacházela na planetě Yavin 4. Po invazi mimogalaktické rasy Yuuzhan Vongů se však Jediové přestali o politiku zajímat a obnovili Radu s plným počtem Jediů přemístěnou na planetu Ossus (v roce 35 ABY).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki