FANDOM


Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy.Obsah tohoto článku spadá do období Staré republiky.Obsah tohoto článku spadá do období vzestupu Impéria.Obsah tohoto článku spadá do období Nového řádu Jedi.Obsah tohoto článku spadá do období Dědictví.

Jedi council 1.jpg

Rada Jediů je orgán řádu Jedi, fungující již od roku 3 965 PřBY. Podle období funkce a složení se dělí na Starou a Novou Radu. Ve Staré radě zasedali nejsilnější a nejváženější mistři Jedi, avšak hodnost mistra nebyla vyžadována. V Nové radě, kterou vytvořil Luke Skywalker, zasedala polovina Jediů a druhou polovinu tvořili politikové. V obou případech členové Rady diskutují a hlasují o řešení problémů, které se dotýkají Řádu nebo Republiky. Radě formálně předsedá Představený řádu (např. Mace Windu). Bezohledu na věk a hodnost jsou si všichni členové rady při hlasování rovni.

Stará Rada byla dále rozdělena do 4 skupin: Rada Prvního Vědění, Rada Smíření, Rada Pověření a Nejvyšší Rada.

Rada Prvního Vědění se starala o starodávné učení jediů, Rada Smíření střeží mír v lokálních sporech.
Rada Pověření zase rozdělovala práci učedníkům, které si nevybral žádný mistr nebo rytíř za padawana .
Hlavní slovo měla Nejvyšší Rada, složená celkem z 12 členů, jejichž členství je trojího typu:

- doživotní (5 členů, např. Yarael Poof, Kit Fisto),

- dlouhodobé (4 členové, např. Depa Billaba, Obi-Wan Kenobi),

- krátkodobé (3 členové, např. Adi Gallia, Stass Allie).


501px-StudentGathering.jpg

Nová Rada

Po zničení Staré Rady, v důsledku téměř úplného vyhlazení jediů, byla rada roku 28 ABY znovuobnovena Lukem Skywalkerem. Původně se nacházela na planetě Yavin 4. Po invazi mimogalaktické rasy Yuuzhan Vongů se však Jediové přestali o politiku zajímat a obnovili Radu s plným počtem Jediů přemístěnou na planetu Ossus (v roce 35 ABY).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki