FANDOM


Toto Rakatanské zařízení dokáže promítnout holomapu galaxie, nebo jednoho konkrétního systému. Tyto mapy byly rozmístěny po všech planetách Nekonečného impéria, aby ukazovaly jeho moc. Když rakatané viděli, že se impérium rozpadne, tyto mapy poškodili a odešli. tyto mapy se ale dokáží opravovat, ne moc rychle, ale dokáží. V roce 3,961 BBY našel Revan spolu s Malakem mapu na Dantooine a rozhodl se najít Star Forge. mapy sice byly funkční, ale neobsahovaly dostatek informací k nalezení Star Forge a tak musel Revan najít alespoň čtyřy další mapy. O 5 let později skupina Jedi, vedená Revanem tyto mapy nalezla a spolu s nimy cestu ke Star Forge.

známé mapyEditovat

DantooineEditovat

Dantooine

tato mapa je umístěna v Rakatanském Chrámu na Dantooine. je střežena čtyřmi strážními droidy. během bombardování enklávy Jedi na Dantooine byly tyto ruiny poškozeny a mapa pod nimi zůstala navždy.

TatooineEditovat

Tatooine

30,000 let před bitvou o Yavin byl Tatooine travnatá planeta, kterou obsadili Rakatané. jako na každé planetě zde postavili chrám, v němž byla umístěny mapa. Časem se Tatooine pokryl pouští a z chrámu se stala jeskyně. jelikož mapa vyzařuje energii temné strany, přitáhla do jeskyně kraytského draka a vytvořila si z něj ochránce. po zničení Star Forge mapa přestala tuto energii vyzařovat a poušť ji pohltila

ManaanEditovat

Manaan

poblíž Haraketské podmořské trhliny pravděpodobně existovala jakási Rakatanská stavba. rakatané zde zanechali mapu chráněnou velkým firaxanským žralokem (progenitor). jelikož se tento žralok krmil koltem přežil více než 25,000 let a dorostl do obřích rozměrů. v těchto místech postavila Republika stanici na těžbu kolta a tohoto žraloka probudila. ryba vydala jakýsi zvuk, který přilákal množství menších žraloků a způsobil, že selkathové přítomní u stavby zešíleli a začali republikové vojáky zabíjet. při hledání map Revan na tohoto žraloka narazil a nezbylo mu nic jiného, než ho zahnat výbuchem stanice.

KashyykEditovat

Kashyyyk

tato mapa byla postavena, jako součást rakatanského počítače na Kashyyyk. aby se k ní Revan dostal musel napřed projít testem počítače, který mu poté umožnil přístup k mapě.

KorribanEditovat

Korriban

ačkoli není známo jak se mapa na Korribanu vzala (jestli Rakatané Korriban obsadili, nebo ji Sithové ukradli), byla ukryta v hrobce Nagy Sadowa až do doby, kdy ji nalezl Revan s Malakem. ze všech map byla asi nejzachovalejší.