FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

Rasa je biologicky odlišná podskupina biologického druhu. Příslušníci různých ras uvnitř druhu jsou obvykle schopni se spolu rozmnožovat a mít životaschopné potomstvo, což mezi druhy nelze.

Nicméně v běžné, neformální řeči může být použití termínu rasa místo druh přijatelné, zejména pokud se hovoří o některém ze skupiny inteligentních druhů.

Mimo to je někdy obtížné určit, zda je určitá populace rasou, poddruhem nebo odlišným druhem a označení bývá náhodné nebo vychází z kulturních zvyklostí. Například Theelin, kteří byli schopni se rozmnožovat s lidmi, byli označováni jako rasa i jako odlišný druh.

Příklad rozdělení některých druhů:Editovat

Druh Aqualish:Editovat

Druh Gungan:Editovat

Druh člověkEditovat

Druh Twi'lekEditovat

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki