FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp30px-Era-leg
Morlish Veed

regent Morlish Veed

Regent byl titul, který používal dočasný vládce, sloužící v nepřítomnosti panovníka.

Jako regent vládl např. Kallos Sook z Naboo v královském městském státě Kaadara.

V případě Řádu jednoho Sitha se regentem stávali nejbližší služebníci Darth Krayta, kteří vládli jeho jménem v době, kdy se uložil do stáze a léčil ze zhoubných vlivů svých yuuzhanvongských implantátů. Několik chagrianských sithských lordů, dědících po sobě jméno Darth Wyyrlok, kteří zastávali titul regenta, bylo považováno za Kraytův "hlas" a řídili v jeho nepřítomnosti sithský řád. Roku 137 PBY ovládl regent Darth Wyyrlok III Řád tak, že na Had Abbadonu zabil svého Temného pána.

Titul regent udělil Darth Wyyrlok III také imperiálnímu velkoadmirálu Morlishi Veedovi, který se tak stal loutkovým vládcem Galaktického impéria. Poté, co byl Darth Krayt oživen a Darth Wyyrlok III zabit, byl Veedovi jeho regentský titul opět odebrán.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki