FANDOM


Rikkar-Du byl klanový náčelník druhu Codru-Ji, který žil na planetě Munto Codru v období Galaktické aliance a Darth Kraytova impéria. Roku 137 PBY se ho sithský lord Darth Kruhl slibem vlády nad všemi klany pokusil zlákat ke spolupráci. Rikkar-Du odmítl a pro pokus o zorganizování odporu proti Impériu byl s celou svou rodinou zavražděn.

ŽivotopisEditovat

Rikkar-Du se narodil a vyrostl na planetě Munto Codru a v dospělosti se stal náčelníkem svého klanu. Někdy v té době byl unesen a uvězněn konkurenčním klanem. Během zajetí se setkal s dcerou náčelníka jménem Tassa, do které se zamiloval. Jejich svatba spojila oba kmeny dohromady a Rikkar-Du získal mezi Codru-Ji významnou pozici. Měli spolu syna jménem Jassar.

Roku 137 PBY Rikkar-Dua kontaktoval sithský lord Darth Kruhl. Kruhla vyslal sithský císař Darth Krayt, aby zajistil připojení planety Munto Codru ke Galaktickému impériu. Darth Kruhl si vybral Rikkar-Dua kvůli jeho postavení mezi příslušníky svého druhu a nabídl mu vládu nad všemi klany, pokud na planetě umožní stavbu imperiální základny. Přestože by Rikkar-Du rád dosáhl sjednocení všech kmenů, rozhodně odmítl podřídit se nadvládě sithského Impéria. Rozhodl se raději klany spojit bojem proti Sithům.

Svolal setkání klanových náčelníků, kde objasnil situaci a přednesl návrh: imperiálům umožnit postavit na planetě základnu a podle klanové tradice unést jejich klíčové vůdce. Někteří náčelníci s Rikkar-Duem souhlasili, jiní nebyli rozhodnuti. Rikkar-Du také nabídl své velení jakémukoliv klanu, který byl chtěl stát v čele sjednocených Codru-Ji proti Sith. Nakonec se náčelníci rozešli poradit se svými klanovými stařešiny a rozhodli se setkat znovu přístí den. Jeden z náčelníků jménem Kassek-Ka však v touze po moci tyto plány prozradil Darth Kruhlovi.

Rikkar-Du Darth Kruhl

Darth-Kruhl vs Rikkar-Du

Při příštím setkání s Rikkar-Duem se Darth Kruhl vysmál jeho pokusu vzdorovat Sithům a odsoudil ho k smrti. Rikkar-Du, smířen se svým osudem, zaútočil na Sitha, ale byl rychle poražen. Sith také zabil jeho syna Jassara, který přispěchal otci na pomoc. Vládu nad klany svěřil Darth Kruhl Kassek-Kaovi, který kromě zrady spáchal i vraždu náčelníkovy manželky Tassy.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat