FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

Ringo Vinda byla planeta, kolem které byla postavena vesmírná stanice ve tvaru prstence. Během Klonových válek byl tento svět připojen ke Konfederaci nezávislých systémů (CIS) a vesmírná stanice tak spadla pod kontrolu admirála Trenche.