Fandom

Czech Star Wars Wiki

Rod Malreaux

3 397stránek na
této wiki
Add New Page
komentáře0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy.Obsah tohoto článku spadá do období vzestupu Impéria.
[+/-] [zdroj]

Rod Malreaux patřil mezi nejstarší a nejbohatší rodiny na planetě Vjun. Historie rodu trvala 17 generací, jeho zakladetelem byl pirát, který získal titul za slib, že přestane přepadat lodě. Jejich sídlem byl zámek Malreaux. Jeden z jeho příslušníků, známý pouze jako sedmnáctý vikomt z Malreaux, prováděl genetické experimenty s koncentrací midi-chlorianů v krvi obyvatel a způsobil u celé populace šílenství, které vedlo k vzájemnému vraždění v roce 29 PřBY. Jedna z přeživších, vikomtka Whirry Malreaux předala svého syna Whie do péče řádu, aby unikl hrůzám tohoto světa. Poslední vikomt z Malreaux, trpící šílenstvím a paranoidní představou, že ho chce okolí zavraždit, zemřel zřejmě hladem a žízní někde hluboko v tajných prostorách svého zámku.

Výskyt Editovat

ZdrojeEditovat

V síti Wikia

Náhodná Wiki