FANDOM


Eras-legends30px-Era-imp
[+/-] [zdroj]

Rod Malreaux patřil mezi nejstarší a nejbohatší rodiny na planetě Vjun. Historie rodu trvala 17 generací, jeho zakladetelem byl pirát, který získal titul za slib, že přestane přepadat lodě. Jejich sídlem byl zámek Malreaux. Jeden z jeho příslušníků, známý pouze jako sedmnáctý vikomt z Malreaux, prováděl genetické experimenty s koncentrací midi-chlorianů v krvi obyvatel a způsobil u celé populace šílenství, které vedlo k vzájemnému vraždění v roce 29 PřBY. Jedna z přeživších, vikomtka Whirry Malreaux předala svého syna Whie do péče řádu, aby unikl hrůzám tohoto světa. Poslední vikomt z Malreaux, trpící šílenstvím a paranoidní představou, že ho chce okolí zavraždit, zemřel zřejmě hladem a žízní někde hluboko v tajných prostorách svého zámku.

Výskyt Editovat

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki