FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

Titul rytíř Jedi byla hodnost udělovaná příslušníkům Řádu Jedi. Získali ho padawani, kteří dokončili výcvik na jediské akademii a úspěšně složil zkoušky. Jako rytíř byl plnohodnotným členem řádu, který od Rady Jediů dostával a plnil úkoly v zájmu udržení míru v galaxii.