FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new

Pro nasazení na písečných planetách a pro přežití v jejich drsných podmínkách mohou být nasazeny speciálně vycvičené a vybavené jednotky. Jejich zbroje musí být chráněny před všudypřítomným pískem a prachem a v těchto podmínkách musí být také zajištěno zásobování vojáka čistým vzduchem prostřednictvím speciálních filtrů. Samozřejmě, že v tropických podmínkách je nemyslitelné přežití bez klimatizovaného brnění. Tyto vojáci byly vysazeni na Tatooine, aby tam našli zmizelé droidy (R2-D2 a C-3PO).

Sandtrooper