FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb

Scorekeeper je božstvo rasy zvané trandoshan. Její kult saha ještě před záložení republiky. Scorekeeper počítá jednotlivým trandoshanským lovcům skore, tj. počet úlovku. Po smrti válečníka ho údajně Scorekeeper odmění podle úspěšnosti lovu