FANDOM


Sembla byla planeta pokrytá moři, která byla domovským světem inteligentního druhu Vurk. Nalézala se na Vnějším okraji, a původně byla známa pod jméne Utavurk.

PopisEditovat

Sembla se nacházela ve stejnojmenné soustavě v sektoru Sertar, vzdálené od většiny hyperprostorových tras. Její povrch byl pokryt mělkými moři a roztroušenými vulkanickými ostrovy. V nejteplejších oblastech oceánů byly rozsáhlé plochy porostlé korály a cennými krystaly, které lákaly těžaře z jiných světů.

Kvůli nomádskému způsobu života domorodých Vurků na planetě existovalo pouze několik stálých osídlení. Na rovníku se nacházely prastaré podvodní stavby, které zřejmě nebyly vytvořeny Vurky. Samotní Vurkové neznali stavitele těchto ruin.

HistorieEditovat

Kdysi bývala planeta součástí Ximova impéria. V té době byla známa pod jménem Utavurk.

Někdy po 20 000 PřBY se stala členem Galaktické republiky, kterou vurkští senátoři podporovali až do konce Klonových válek. Za to byl senátor Sweitt Concorkill později zatčen a popraven Galaktickým impériem.

Po pádu Impéria zůstala Sembla politicky neutrální a nezapojovala se do dění v galaxii. I proto se vyhnula Yuuzhanvongské invazi.

VýskytEditovat