FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends
298px-Shiraya statue

Socha Shirayi

Shiraya byla měsíční bohyně Naboo. Senátorka Padmé Amidala má ve svém [Coruscantském apartmánu]. Na Naboo jí jako úctu projevují nošením ozdobné čelenky.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki