FANDOM298px-Shiraya statue

Socha Shirayi

Shiraya byla měsíční bohyně Naboo. Senátorka Padmé Amidala má ve svém [Coruscantském apartmánu]. Na Naboo jí jako úctu projevují nošením ozdobné čelenky.