FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp
ShuMai-hd
Shu Mai je Gossam z planety Castell. Přidala se k Separatistům. Prezidentka Komerčního cechu. Byla zabita při masakru na Mustafaru.