FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp
[+/-] [zdroj]

Silood byl Rodian, který během Klonových válek působil jako poradce a důvěrník rodianského senátora Onacondy Farra.

ŽivotopisEditovat

Silood byl senátorův blízký spolupracovník, který byl vždy k vidění ve Farrově blízkosti, avšak do jeho rozhodování nikdy veřejně nezasahoval. Roku 22 PřBY, kdy senátorka Padmé Amidala přiletěla jednat na Rodii, byl Silood první, kdo Amidalu přivítal a zavedl za Farrem. Poté byl přítomen u celého sledu událostí, které veda k zajetí separatistického místokrále Nuta Gunraye.

Když byl později Onaconda Farr otráven, byl Silood pověřen projevem na senátorově pohřbu na Coruscant a doprovodem jeho těla zpět na Rodii.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat