FANDOMMálomluvná Sly Moore zaujímala pozici podobnou roli Sei Tarii v administrativě nejvyššího kancléře Valoruma. tato umbaranka byla asistentkou kancléře Palpatina. Její zachmuřené vystupování dokázalo před většinou jejích kolegů skrýt její osobní cíle, ačkoli kolovaly zvěsti o její značné ambicióznosti. Objevily se dokonce fámy, že si Moore cestu k postavení po kancléřově boku připravila tím, že sama nějak odstranila Sei Tarii z úřadu. Nic průkazného ale nikdy nevyšlo na světlo.

Moorino enigmatické vzezření je následkem jejího umbaranského dědictví: pochází z téměř-lidského druhu obývajícího stínem zahalenou planetu hluboko v Mlhovině Duchů (Ghost Nebula). Umbarané si získali děsivou pověst svou údajnou schopností ovlivňovat - a snad dokonce ovládat - cizí mysli. Moore má pronikavý pohled, ale vidí pouze v ultrafialovém spektru. Její zdánlivě bezbarvý plášť je ve skutečnosti vyzdoben složitými vzory, viditelnými jen jí a bytostmi s podobnými zrakovými schopnostmi.

Ze všech poradců nejvyššího kancléře Palpatina má být Moore tím nejdůvěrnějším, zasvěceným do jeho nejskrytějších tajemství.