FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-njo30px-Era-leg
Spídrová motorka 74-Z

spídrová motorka 74-Z

Spídrová motorka, nebo také spídrmotorka, bylo otevřené vznášedlové vozidlo určené pro přepravu 1 - 2 osob.

Spídrmotorky byly známé svou rychlostí a obratností a proto byly v oblibě zvláště u osob, které potřebovaly být vysoce mobilní nebo vyhledávaly vzrušení.

Pohyb motorky obstarávaly repulsory, které ji udržovaly nad zemí. Obvykle se pohybovaly ve výšce do 10 m.

Spídrové motorky s předimenzovaným výkonem, speciálně upravené nebo přímo vyráběné pro závodění, byly označovány jako swoop.