FANDOM


Tab-canon-white  Tab-legends-black 
Eras-canon
Stormtroopeři jsou standardními vojáky Impéria. Slouží na pozemních základnách i na palubách imperiálních křižníků. Jsou to špičkově vycvičení vojáci, kteří se dostali k imperiálním silám.
Stormtrooper

Stormtrooper Galaktického impéria