FANDOM


Po bitvě o Yavin a zničení Hvězdy smrti, se stala Povstalecká aliance opravdu vážnou hrozbou pro Impériu. To bylo donuceno vzít tuto hrozbu vážně a odpovědělo novou technologií, jako byl například projekt Darktrooperů a TIE Phantom. Vývoj TIE Phantomu, pod vedením admirála Sarna, byl prováděn v mlhovině Dreighton. Mlhovina, místo větší bitvy za doby Staré republiky, byla známa pro záhadné mizení lodí a proto se jí lodě vyhýbali. To poskytovalo perfektní úkryt pro vývoj nejvíce utajovaného hvězdného stíhače. TIE Phantom měl lehké vylepšení nad normální palebnou sílu, jakou měli obdobné lodě. Avšak největší zlepšení spočívalo v maskovacím štítu, který měla tato loď k dispozici. S použitým štítem byl nezachytitelný klasickými senzory. Kdyby se Phantom dostal do normální produkce, Říše by jistě měla navrch. Eskadra Sigma, první jednotka těchto smrtících TIE, měla opustit továrnu jen několik hodin poté co byla tato továrna zničena spolu s dalšími zásobovacími loděmi. Spolu s touto základnou byla zničena i vlajková loď admirála Sarna - hvězdný superdestruktor Terror. Admirál byl odvolán z aktivní služby osobně Lordem Vaderem. Rebelský útočný tým, vedený Ru Murleenem, obsadil jedno z drahocenných plavidel. Ale tato stíhačka byla zničena na povstalecké základně imperiálním bezpečnostním mechanismem.