FANDOM


Taim & Bak byla společnost specializovaná na výrobu zbraňových systémů. Jejich hlavními výrobky byly věže vybavené iontovými a turbolaserovými děly. Nejdůležitějším odběratelem bylo Palpatinovo Galaktické impérium, které jejich děl využívalo na většině těžších lodí (třída Imperial I disponovala 60 kusy jejich věží). Právě za Impéria bylo vrcholné období této korporace.

Jako příklad jejich výrobků můžeme uvést například těžkou turbolaserovou baterii XX-9.