FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-njo30px-Era-leg

Temný pán ze Sithu (v sithském jazyce Jen'ari) byl titul, který původně označoval vládce Sithského impéria a později byl přenesen na představeného Sithského řádu. Před vládou Skere Kaana byl vždy jen jeden Temný pán, později začalo titul používat i více Sith najednou, například členové Temné rady Sithského impéria. Titul byl používán pro Sithy obou pohlaví, vyjímečně se ženy (např. Lumiya) titulovaly jako Temná paní ze Sithu.

Historie a seznam známých Temných pánůEditovat

Prvním Temným pánem ze Sithu byl Ajunta Pall, vůdce temných Jediů, kteří si podmanili druh Sithů a vládli jim jako bozi.

 • Naga Sadow (zvolen částí Sithské rady jako oponent Luda Kresshe)
 • Ludo Kressh (zvolen částí Sithské rady jako oponent Nagy Sadowa a později samozvaný Temný pán)

Po pádu Sithského impéria udělil Naga Sadow tento titul svému učedníku Freedonu Naddovi. Duch mrtvého Temného pána Marky Ragnose ho udělil Naddovu učedníku Exaru Kunovi.

Reformované Sithské impérium

 • Sithský císař
 • členové Temné rady
  • Darth Acharon
  • Darth Arctis
  • Darth Arho
  • Darth Azamin
  • Darth Decimus
  • Darth Ekkage
  • Darth Hadra
  • Darth Howl
  • Darth Igrol
  • Darth Jadus
  • Darth Marr
  • Darth Mekhis
  • Darth Mortis
  • Darth Nox
  • Darth Nyriss
  • Darth Ravage
  • Darth Sajar
  • Darth Thanaton
  • Darth Vengean
  • Darth Vowrawn
  • Darth Xedrix
  • Darth Zhorrid

Skere Kaan začal se zvykem udělování titulu všem členům Sithského řádu, takže tradice jednoho Temného pána zanikla a titul používalo více Sithů najednou. Během Ruusanského tažení mělo titul spolu se svým vůdcem dalších 26 Sithských lordů.

 • Skere Kaan
 • Qordis
 • Kopecz
 • Kas'im
 • LaTor
 • Seviss Vaa
 • Hezzoran
 • Borthis
 • Orilltha
 • Shenayag
 • Kaox Krul
 • Githany
 • Sirak
 • Llokay
 • Yevra

Poté, co Darth Bane reformoval řád a ustanovil Pravidlo dvou,byli Temní páni vždy jen dva žijící Sithové v celé galaxii, jeden mistr a jeden učedník.

 • Darth Guile
 • Darth Gravid
 • Darth Gean
 • Darth Tenebrous
 • Darth Venamis

Po bitvě o Endor a smrti Darth Sidiouse se Sithský řád zmítal v chaosu, kdy se několik osob prohlásilo za Sithské lordy. Lumiya se označovala jako Temná paní, také Darth Caedus bývá označován za Temného pána. U dalších Sithů vládnoucích řádu je nejisté, zda tento titul používali.

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki