FANDOM


Toydariani jsou malí tvorové s krátkými křidly a modrou kůží pocházející z planety Toydaria v Huttském prostoru. Mají i další znaky vzdáleně připomínající ptáky. Místo nosu mají pahýlovitý chobot, po jehož stranách vyčnívají tupé špičáky. Prsty na nohou jsou spojené blánou. Samci tohoto druhu mají řídké vousy. Navzdory relativně malé velikosti křídel mohou Toydariani létat poměrně rychle – jsou totiž schopni mávnout křidly až desetkrát za sekundu. Ačkoli vypadají zavalitě a těžkopádně, jsou ve skutečnosti velmi lehcí, protože jejich tkáně jsou houbovité a prostoupené
Toydarian05
plyny. Také jejich pupkovité žaludky jsou z větší části naplněné plynem a hrají tak úlohu jakýchsi nadnášecích balonů. Navzdory tomu však létání vyžaduje velké množství energie, a aby se Toydarian udržel v dobré kondici, musí téměř nepřetržitě přijímat potravu. Stejně jako většina savců jsou i Toydariani živorodí. Už od narození umějí létat a za všech okolností také upřednostnují let před chůzí. Obloha jejich planety je proto neustále plná bzučících Toydarianů. Kosmické lodě proto mohou přistávat jen v některých hodinách a na přesně vymezených místech, aby se předešlo náhodným srážkám. Na planetě je také velmi málo dostatečně pevné půdy, ze které by mohly vesmírné koráby startovat nebo tam přistávat. Z podobných důvodů je také na Toydarii zakázáno používat vznášedla a skútry. Toydariáni proto vynalezli sít‘ světelných drah, pomocí nichž se přepravují mezi jednotlivými městy. S výjimkou této vymoženosti nemají technologicky rozvinutou společnost, ve svém každodenním životě však začali používat vynálezy dovezené z jiných planet. Toydaria je z velké části pokrytá bahnitými jezery bohatými na živiny. V nich se skrývá mnoho nebezpečných predátorů jako například červi grab. Toydariáni
Toydaria-TCW
přežívají tak, že létají nad bahnem a přistávají jen na koláčích řas, které jsou poměrně bezpečné. Využívají živiny shromážděné v jezerech a vyvinuli proto účinné zemědělské metody, které jim umožnují vyprodukovat dostatek výživy pro celou populaci. Protože však spotřebují obrovské množství potravy, propukají v dobách, kdy se jejich zdroje vyčerpají, mezi jednotlivými konfederacemi Toydariánů války. Během těchto hubených let verbují Toydariani armády, které svádějí nelítostné bitvy. Někdy války přerostou až do takové míry, že příslušníci jedné komunity otravují toxickými látkami zásobárny potravy a farmy jiných konfederací. Když se však zdroje potravy obnoví, války rychle končí a život se vrací do normálních kolejí. Období válek se vrací alspon jednou za třicet let.