FANDOM


Trandosha, známá také jako Dosha nebo Hsskhor, byla domovská planeta válečnického ještěřího druhu Trandoshan. Nacházela se ve stejné soustavě jako planeta Kashyyyk, domov Wookiee. Mezi oběma druhy panovalo odvěkké nepřátelství, způsobené Trandoshany.

HistorieEditovat

Trandosha

Trandosha

Trandosha se stala součástí Galaktické republiky okolo roku 7000 PřBY, ale její podpora Republiky, např. během Velké sithské války, byla pouze vlažná.

V období Jediské občanské války Trandoshani vyjednávali se společností Czerka Corporation ve snaze získat práva na otrokářský obchod s Wookieei. Tím začalo mezi oběma druhy nepřátelství, které se táhlo po dalších několik tisíciletí.

Ke konci Nových sithských válek se na planetě odehrála bitva o Hsskhor mezi Republikou a Sithy. Transdoshané obě strany překvapili útokem na jejich tábory.

Roku 23 PřBY byla u měsíce Trandoshy přepadena wookieeská loď. Wookieeové proto zahájili blokádu planety. Následné mírové rozhovory, které měly vyřešit celý incident, nakonec selhaly, když se ukázalo, že Trandoshani s podporou Obchodní federace vyvíjejí nátlak na určité senátory.

Přestože se Trandosha během Klonových válek nikdy nepřidala k separatistům, mnoho jedinců i skupin pro Konfederaci pracovalo. Mnoho různých pirátských skupin, otrokářů a žoldáků se účastnilo separatistických akcí, zejména těch, které se odehrávaly na Kashyyyk. Tyto skupiny byly často tajně podporovány trandoshanskou vládou, která vítala každou příležitost, jak Wookieeům uškodit.

Kdyz Darth Kraytovo impérium uvalilo blokádu na Kashyyk, většina obchodních toků celé soustavy začala proudit přes Trandoshu, která tak zažila ekonomický boom. Díky přílivu financí Trandoshané modernizovali své technologie, města i vesmírné lodě a zbraně  a stali se významnou vojenskou silou v galaxii.

VýskytEditovat

 • Star Wars: Knights of the Old Republic 15: Days of Fear, Part 3 (Mentioned only)
 • Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (Mentioned only)
 • Star Wars: The Old Republic (Mentioned only)
 • Darth Bane: Path of Destruction
 • Darth Bane: Dynasty of Evil (Mentioned only)
 • Star Tours: The Adventures Continue (Mentioned only)
 • Episode I Adventures 4: Jedi Emergency (Mentioned only)
 • Star Wars Adventures 4: Jango Fett vs. the Razor Eaters
 • Star Wars Adventures 6: The Warlords of Balmorra
 • Kashyyyk/Trandoshan Talks to Shaky Start—HoloNet News Vol. 531 48 (content now unavailable; backup links 1 2 on Archive.org)
 • Kashyyyk / Trandoshan Talks Break Down—HoloNet News Vol. 531 50 (content now unavailable; backup links 1 2 on Archive.org)
 • Star Wars: Klonové války: Ztracený droid (pouze zmínka)
 • The Clone Wars: Decide Your Destiny: The Way of the Jedi
 • Star Wars: The Clone Wars – "Padawan Lost"
 • Star Wars: The Clone Wars – "Wookiee Hunt"
 • Star Wars: The Clone Wars – "Missing in Action" (Mentioned indirectly on poster only)
 • The Prize Pelt: The Tale of Bossk (First mentioned)
 • The Mandalorian Armor (Mentioned only)

ZdrojeEditovat