FANDOMTulak byl válečný pán, příslušník druhu Advozse.

Přibližně 300 PřBY obsadil kolonie na planetě Koba a zotročil tamní obyvatelstvo. Na pomoc domorodcům se vydali mistr Jedi Polvin Kut a jeho učednice Yaddle. Povstání proti Tulakovi však bylo hned na počátku zrazeno a Jediové padli do léčky. Polvin Kut byl zabit a Yaddle zajata. Tulak padawan po jistý čas věznil a vyslýchal, ale poté odletěl dobývat jiné planety a Yaddle nechal uvěznit do podzemních jeskyní.

Předtím, než Tulak zemřel, předal své panství svému synovi Kalutovi.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

V jiných jazycích