FANDOM


Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy.Obsah tohoto článku spadá do období vzestupu Impéria.
[+/-] [zdroj]


Tulak byl válečný pán, příslušník druhu Advozse.

Přibližně 300 PřBY obsadil kolonie na planetě Koba a zotročil tamní obyvatelstvo. Na pomoc domorodcům se vydali mistr Jedi Polvin Kut a jeho učednice Yaddle. Povstání proti Tulakovi však bylo hned na počátku zrazeno a Jediové padli do léčky. Polvin Kut byl zabit a Yaddle zajata. Tulak padawan po jistý čas věznil a vyslýchal, ale poté odletěl dobývat jiné planety a Yaddle nechal uvěznit do podzemních jeskyní.

Předtím, než Tulak zemřel, předal své panství svému synovi Kalutovi.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

V jiných jazycích

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki