FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

Imperiální velkoadmirálové byli vrchními veliteli imperiální flotily, nezodpovídal se ani moffům ani velkomoffům a ani Imperiální vládní radě, jediný od koho Imperiální velkoadmirál bral rozkazy byl císař Palpatine. Asi nejlepší imperiální velkoadmirál jakého by jsme mohli najít je velkoadmirál Thrawn.