FANDOM


Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy.Obsah tohoto článku spadá do období Staré republiky.Obsah tohoto článku spadá do období vzestupu Impéria.Obsah tohoto článku spadá do období Povstání.Obsah tohoto článku spadá do období Nové republiky.Obsah tohoto článku spadá do období Nového řádu Jedi.
[+/-] [zdroj]

Vesmírná stanice třídy Esseles byla vesmírná stanice, jejíž design byl navržen společností Alderaan Royal Engineers.


Návrh stanice vycházel z předpokladu, že jádrem stanice bude existující měsíc, kolem kterého bude obestavěna konstrukce stanice. Obytné prostory byly rozprostřeny po celém povrchu měsíce a byly propojeny transportními tunely. Na jednom z pólů byly shromážněny dokovací zařízení, komunikační systémy a řídící věže.

Známé stanice třídy EsselesEditovat

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki