FANDOM


Vibrozbraně byly skupinou chladných zbraní, u kterých byla použita technologie vysokorychlostních zvukových vibrací, díky níž byly zbraně ještě více smrtící. Prakticky každá zbraň s čepelí nebo ostřím, ale i kladiva nebo kopí, mohla být vybavena vibrogenerátorem a změněna na vibrozbraň.

Popis činnostiEditovat

Vibrogenerátor, obvykle zabudovaný v jílci nebo rukojeti zbraně, vysílal vysokofrekvenční zvukové pulsy, které způsobovaly extrémě rychlé vibrace té části zbraně, ke které byl generátor připojen. Po dotyku zbraně s jiným objektem, zejména organickou tělní tkání, se vibrace šířily materiálem a zvětšovaly způsobené škody. Takové zbraně způsobovaly i při lehkém doteku těžká zranění.

Postavení mimo zákonEditovat

Díky devastujícím účinkům byly vibrozbraně oblíbené zejména ve zločineckém prostředí. Přestože byly na většině civilizovaných světů zakázány, jejich používání se nedalo vymýtit, zvláště v podsvětí a na odlehlých místech a planetách.

ZdrojeEditovat