FANDOM


Wampové jsou draví, opicím podobní tvorové, kteří obívají zmrzlý svět Hoth. Ve vzpřímeném postoji měří až tři metry. Mají jako břitva ostré drápy a zuby. Wampovi, který dosáhl puberty, vyraší na hlavě ostré zatočené rohy, které neustále rostou a s věkem se zvětšují.

Lov Editovat

Protože mají velice bystrý čich a jejich hustá bílá srst dokonale splývá s okolím, jsou wampové vynikajícími lovci a zřídka se sami stávají obětí jiných šelem. Potulují se po zmrzlých pustinách Hothu a loví tauntauny a jiná neopatrná zvířata. Když wampa kořist znehybní, odvleče si ji do svého jeskyni podobného ledového doupěte pod zemí. Za pomoci svého horkého dechu, jímž rozpouští led, a slin, kterými zvlhčí části těla oběti, zavěsí kořist na strop jeskyně. Udělá to tak, že tělo oběti přitiskne ke stropu a počká, až k němu přimrzne. Větší živočichy, jako jsou napřiklad tautauni, zavěšují wampové na ledové krápníky tak, že jim proděraví kotníky. Protože mají wampové rádi čerstvé maso, často ponechávají své oběti naživu až do té doby, než se je rozhodnou zkonzumovat.

Inteligence Editovat

Wampové většinou loví o samotě. Když je však nutné čelit nějaké hrozbě ohrožující celou místní populaci wampů, dokážou se tito tvorové dočasně spojit dohromady. Za takovou hrozbu považují například lidské osídlení. Loví-li ve skupinách, vykazují přitom jakousi primitivní inteligenci a vychytralost. Než zautočí, často prozkoumávají rozložení nepřitele, jeho početnost a sílu. Jedním z takových incidentů byl útok na hothskou základnu rebelů, kdy byli povstalci nuceni kvůli skupině útočících wampů základnu vyklidit.

Film Editovat

Wampa se objeví na začátku epizody Impérium vrací úder. Rebelové byli nuceni před impériem ustoupit a
HothWampaCaveAll

Wampa ve své jeskyni

vybudovat si tajnou základnu právě na Hothu. Luke Skywalker hlídkuje, když jeho tauntaun najednou znervózní. Luke ho uklidňuje a tu se zničehonic objeví wampa, který Luka omráčí. Když se později jedi probudí z bezvědomí, zjistí, že si ho wampa odvlekl do své jeskyně, kde visí nohama přimrzlýma ke stropu, zatímco jeho věznitel hoduje na jeho tauntaunovi. Wampa si avšak ničeho nevšímá a tak si mezitím Luke dokáže pomocí síly přivolat svůj světelný meč, s jehož pomocí se dokáže z ledu uvolnit. To už ale rozzuřený wampa vstává a na Luka zaútočí. Ten se brání a svým světelným mečem utne wampovi ruku. Poté už jedi utíká z predátorova doupěte, načež ho o něco později nachází a zachrňuje jeho společník Han Solo.

Luke se po několika letech se na Hoth vrátil, tentýž jednoruký wampa ho vyslídil a zaútočil na něj a jeho společníka Callistu. Tentokrát ho skywalker svým světelným mečem zabil a oba tak zachránil. Tato událost dokazuje, že tito tvorové mají také velmi dobrou paměť.

VýskytEditovat