FANDOM


Wroshyr 2

Wroshyrové stromy

Gigantické wroshyrové stromy pocházely z planety Kashyyyk. Staly se doslova kolébkou wookieeské civilizace, která žila v městech zavěšených na jejich kmenech. Rostly také na planetě Alaris Prime a o způsobu, jak se tam dostaly, spekulovali Wookiee v několika teoriích.

Velikost stromů byla výsledkem teraformovacích procesů, které na planetě započali Rakatané. Když se jejich Nekonečné impérium zhroutilo, opuštěné teraformovací stroje pokračovaly v činnosti a přinutily místní vegetaci růst do neuvěřitelných rozměrů.

Přes tisíc druhů stromů rostlo na celém povrchu Kashyyyku, s vyjímkou moří a pólů. Dosahovaly stáří až 50 000 let a výšky několika kilometrů. Pouze na okrajích lesa a na ostrovech rostly wroshyry v menším rozestupu a do výšky pouhých stovek metrů.

Souostroví Wawaatt

Pobřeží souostroví Wawaatt.

Jejich tlusté kmeny a rozložité koruny poskytovaly celým koloniím živočichů úkryt a ochranu před největšími predátory, žijícími na povrchu planety.

Široké větve wroshyrů byly využívány jako komunikace napříč lesem, navíc dotýkající se stromy srůstaly a tvořily tak ideální základy pro města Wookieeů.

Stromy také svým obyvatelům poskytovaly vodu, potravu, stavební materiál. Z neobydlených stromů těžili dřevo pro vlastní potřebu i pro export. Z větví a kůry vyráběli látky, zbraně, nábytek, nádobí i dekorativní nádobí, mízu používali k výrobě léků, jídla a nápojů. Z mízy a listí dokázali destilovat také palivo, oleje a různé chemikálie.

Vybraní Wookieeové se proto o stromy starali, sbírali jejich semena a vysazovaly nové.
Wroshyr

Wroshyr

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat