FANDOM


Zvlhčovač byl hojně využívaným zařízením, které využívalo jednoduchého fyzikálního principu k získávání čisté vody. Po obvodu základny zvlhčovače bylo připevněno několik dlouhých úzkých a dutých trubic, které se uměle podchlazovaly. Jakmile s nimi přišel do kontaktu horký a vlhký vzduch, na jejich povrchu zkondenzovaly drobné kapičky vody, které vnitřkem trubiček samospádem putovaly do podzemních zásobníků.

Správný chod zvlhčovače byl na mnoha aridních planetách otázkou života a smrti. I na extrémně suchých planetách jako Tatooine z něj za normálních podmínek bylo možné získat dostatek vody pro tři průměrné lidi. Běžná zvlhčovaná farma jich měla i několik desítek. Například na Larsově farmě sloužilo 63 samostatných zvlhčovačů GX-8. Avšak zvlhčovače bývaly často poškozovány divokou zvěří. Na jejich obranu proto Společenství tatooinských zvlhčovaných farem a Bestinská obchodní komora často najímaly lovce, kteří nepohodlnou zvěř likvidovali.

Také Republiková armáda byla během klonových válek vybavena zvlhčovači, aby redukovala množství vody, kterým bylo nutné vybavit transporty.

Ze zákulisíEditovat

Po skončení natáčení Nové naděje byly zvlhčovače zanechány na místě, a staly se tak cílem turistů navštěvujících Tunisko.

VýskytyEditovat

ZdrojeEditovat

  • Star Wars Customizable Card Game: Premiere Limited
  • The New Essential Guide to Weapons and Technology

Napsáno na základě článku z Wookieepedie.

V jiných jazycích